TEST 13.GIF

本堂  主席  登台   一○八年四月二十八日修鴻扶

聖示:

武穆精忠報國史,萬古流芳眾所欽,舜帝孝養報劬勞,水源木本應宜念

漢使蘇武盡清節,威武不屈一聖賢,雲長尋兄千里志,義薄雲天孰與儔,

倫理綱常能遵奉,平步青雲上九天。歲月變更年復年,佳景易逝復回難,

環境易改人性遷,凡塵濁氣莫流連,不然四生六道轉,信與不信氣斷曉

又示:

天破曉陽光四射,快快集合六家村,

勿令放逸養習氣,竹梅松柏志不移。

心猿意馬拴不住,何苦追求虛榮華

人生本是一場夢,青燈修行靈光耀

擺脫生死回理域。

天時已到末刼期,修道沙場戰兒樣,

手握刀槍舉慧劍,斬魔除慾無瞋癡,

經典修心道理研,改頭換面恪遵行,

不怕風雨之阻擾,雲開月光皎潔明

一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰,珍惜光陰莫蹉跎

 

全站熱搜

效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()