TEST 2.GIF

本堂 主席 登台 一○八年七月二十八日修鴻扶

聖示

學修成就戒律守,物慾勿貪清淨心,

和藹可親結善緣,敬老尊賢禮儀循,

待人接物無波浪,以德報怨解冤結。

富由儉裡來,學自勤中得,

得失人自作,了悟智行得。

又示

靈有萬載之性,人軀不過百年,

三寸氣存活用,一旦無常事休,

業業相報難休,醒悟歲月不留,

人身難得知修,可得萬年逍遙,

先吃得苦中苦,方可為人上人。

再示

本堂今年度五位爐主業已產生

吾在此賀喜之,願五位爐主能以慈柔處世,以增靈光之皎潔。

本堂再增添乙名生力軍, 吾賜偈言勉之

偈曰

唐心向道志誠堅,

桂德心懷實地修,

英善積功消夙業,

身心清淨禮觀音。

下周日是本堂七月普渡法會,願諸生全力護持勿怠忽,一切要準備圓滿勿失禮儀。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()