TEST 15.GIF

本堂   主席          登台一○九年三月八日修鴻扶

聖示

呱呱墜地人之始,依依慈母養亭亭,援授良知環境異,近朱近墨善惡由,

近朱可加利其成,近墨染體離明善,五毒之臨反綱常,南柯一夢悔已晚

數十春秋之歲月,情慾名利糊塗過,悟得此身是幻身,天賦人本善之性,

明白圓世修真我,明心立德力勤行,為達良心知正理,理應反省莫胡為,

反省三思在內懷,方寸守誠如塔直。

又示

世路坎坷如雲幻,往昔光景影淒涼,

莫懷世塵是故鄉,藉假修真應及早,

把握生命之可貴,智慧之光莫掩蓋,

迎接考驗要抬頭,屹立不搖如勁草。

 

善惡之報,如影隨形,禍福無門,唯人自招

事不在非,出口則過,口不在食,心貪則過,

修不在私,心高則過,上不在尊,心驕則過

下不在卑,心窄則過,職不在權,懈怠則過,

是功是過,日日省思,必可近道。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()