TEST 15.GIF

本堂  主席  登台  一一○年十月十日   修鴻扶

聖示:

本施教理脫塵埃,

堂蹟神功傳千里,

主心良苗養滋長,

席勉人無再少年,

鄭奉聖賢作箴規,

登照內心啟真香,

台化無邊端俗風。

人秉天地陰陽氣,善用此身作賢英,

人人有志匡世道,止於至善天堂呈。

又示:

日月奔馳梭無情,人生如夢應知歇,

世俗百態假中求,端正己心識實相,

莫沖昏頭方後悔,百業競爭異常變,

錢財功名宜知止,慾滿一時損靈光,

莫將光陰空浪費。

良田荒蕪須勤耕,慾海無邊不可充,

喚醒良知與良能,輪迴流轉可止息。

再示

吾賜偈言乙首與新生共勉︱

偈曰:

修身養性遵維德,

革除陋習顯本真,

課業自修靠努力,

行功立德解夙業。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()