TEST 6.GIF

本堂 孚佑帝君  登台        一百一十一年八月七日修鴻扶

聖示

天生斯人,五德俱足,

體主肢骸,無所不行。

目視而明,耳聽而聰,

鼻聞而嗅,口言而從,

身行而禮,意思而靜,

境由心牽,物由心惑,

此覺與迷,性支五官,

觸景不動,不擾其身,

所行必正,清靜無為,

盈盛若谷,正覺之乘。

觀心悟性覺性體,至誠修身慎思明,

明日明日何其多,勸君回頭早覺悟。

 

本堂 主席  登台

聖示

上天覆物地載物,群生盡受覆載恩,

人心若與天心契,自能成仙或成聖。

只因境習而相遠,認假醉生而夢死,

三寸氣在用無窮,一朝氣斷終歸空,

輪迴歷劫生又死,然仙真一片慈心,

苦口婆心高聲喚,聽之者馬耳東風,

不知懺悔回頭看,仙真無邊亦難援,

深望世人莫再迷,清靜三心離四相,

拾起慧劍切俗心,心存正氣效聖賢。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()