TEST 11.GIF 2016猴年版標13.jpg

本堂主席  登台  一○五年一月三十一日修鴻扶

聖示

喜見諸生有始終,道氣凝聚沖斗牛,

上天眷佑善良人,清靜無為願可酬。

乙未匆匆似水流,丙申將臨又一春,

神人共命聖業堅,任重道遠不辭辛,

行仁履義不計年。

又示

諸生年來聖凡得,純真一片善氣香,

立功立德立言行,再接再勵邁康莊。

今宵述職欲回天,功過已定不用愁,

靜心檢討年所行,耕耘自有出頭天,

慧器根深掃諸塵,修得明鏡照丹心

再示

丙申 年新春開筆定於 正月二十一日,願諸生記心田。

春節期間堂務一切事宜聽由堂主指示。

春節期間何事可行,何事不可行,相信諸生皆明白,

願能自我好好充電一番。

2016猴年版標05a.jpg
  

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()