TEST 13.GIF

本堂    瑤池金母     登台     一○七年四月一日修鴻扶

聖示

瑤轉新運握先機,

池風復樸把身修,

金語務本志要堅,

母盼諸子立德歸。

人生如夢應知歇,功名財富宜知止,

理智清明莫昏頭,勿求物慾損靈光。

新運除舊趁佳辰,依理正法除我執,

靜心解脫悟本源,射斗慈光燦碧空。

萬般帶不去,唯有業隨身,

願諸子全力以赴,莫蹉跎。

 

本堂    主席    登台

聖示

梵唄聲掦鑼鼓響,遠近悉聞祥光照,

瑞氣滿堂集賢豪,拔度懺往慈光鄉。

千山萬水逐蹤影,遊子無涯母心慌,

倦鳥猶思破巢籠,美玉琢磨歸根源。

又示

此次 本堂 法會 端賴大家同心共力下,業已圓滿達成,來者有功,一分辛勞一分功,

盡心盡力之付出,祖先看在眼裡也感到溫馨沾光。

再示

人心易放而難收,恰如平原之走馬,一收一放聖與凡,誠敬放心自有成

此次諸生放了長假是否不習慣呢?習慣有如人之習性,習性不改修道無益

願新運諸生皆有所改變,一日比一日好,菱角修除免得傷人啊

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()