close

TEST 13.GIF

本堂主席登台一一○年十月二十四日修鴻扶

聖示

至道獨尊萬古定,真機包羅千萬法,

道由天降由人修,福田人積由天鑑。

人生在世數十載,百年之後須歸終,

何不灑脫快樂修,矢志不渝願可酬。

霞送黃昏雞報曉,日日而過月又年,

春夏秋冬轉眼過,歲月如梭轉不停,

短暫人生莫蹉跎,速速覺醒修本靈。

又示

讀書讀經讀聖文,學道學理學正心,

修身修口修心性,成仙成佛成聖賢。

學道途中考驗多,順境考驗易忘形,

逆境之考半途廢,有心向道物慾淡,

逆來順受挫愈勇,經得考驗人上人,

短短人生之辛勤,換得長久立安樂,

先苦後樂是究竟,知行合一不枉行。

再示

吾賜偈言乙首與諸生共勉

偈曰

三世因果一世清,堅志寬和事圓方,

物慾淡然免新業,三元養固可成真。

arrow
arrow
    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()