close

TEST 12.GIF

本堂   太上道祖    登台一百一十一年十一月十三日修鴻扶

聖示

天道者萬物之母,陰陽者萬類之祖,

人道者忠孝廉節,修煉者精氣神養。

日有昇沉分晝夜,人有善惡判鬼神,

性守內動覺萬物,認假為真輪迴沉。

人身猶如天地般,修煉可以綿長生,

人修五德合五行,五行配合五臟也。

有事而想謂正想,無事而思謂妄想,

應接有心謂妄緣,動靜無念謂正覺,

欲修性功須知止,定靜安慮得性明。

 

本堂   主席   登台

聖示

竹影掃階塵不動,月輪穿沼水無痕,

水流任急境常靜,花落頭頻意自閒,

人常此應事接物,身心何等之自在。

又示

不進則退是真理,欲進先退則有成,

進退有方能制勝,順天行道不容遲,

各個抱立沖天志,先苦後甘須當知,

百折不撓則有為,一日至誠一日仙,

一心無二逍遙仙。

歲月之流逝,光陰之無情,轉眼間消失,

明日復明日,明日何其多,我生待明日,

萬事成蹉跎,空費時嘆息,自我激勵勤。

arrow
arrow
    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()