TEST 14.GIF

本堂 瑤池仙童 登台

         九十八年十月十八日 修鴻扶

 聖示         

       秋風徐徐 -- 落葉歸根。

人心不古 -- 頹風日興。

言善法語 -- 深植人心。

真心懺悔 -- 解冤釋結。

堅志修持 -- 蓮果豐碩。

 

處世之本,當飲水思源,莫因環境變遷而忘本。要時時把握良時良機,修身養性,待人以誠,善言善語,結好善緣更須自我反觀省思、懺悔、使業果早日消清,靈明之本來,如月之皎潔明亮,早日返樸歸真。

 本堂 主席 登台

 聖示:

萬類同源一氣生,輪迴六道不須爭大地同居忍則安,莫因毫未起爭端

滿腔惻隱知感悟,念念絕塵參道學,凡間有緣來相會,西方妙果各自修。

妙法真傳非等閒,只因錯念險災殃奉勸世人休忘本,真人佛性在自身。

不經一番寒徹骨,焉得梅花撲鼻香,道不經磨煉修持,輕易而得之,非真道也,是不能持久不壞。願修者能一步一腳印而老實修行,勿圖捷徑,想神通,那是枉費光陰的,願能真心誠意,奠下道基,如此道果才會豐收也。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()