TEST 6.GIF

本堂 齊天大聖 登台

                 九十九年五月十六日 修鴻扶

聖示

禍患之降,天之困人,正以成人

風霜之威,天之殺物,正以成物

草木不經風霜雨打,難顯其生意堅固。寒花耐久,春夏之花則不然。故生於憂患逆流中者多堅實。修道亦復如是,不經憂患磨練阻撓,則德慧不生。古云:「不經一番寒徹骨,焉得梅花撲鼻香」,吃得苦中苦,方為人上人,步上康莊大道不難也。

道無捷徑,勿走旁門走道,空費時也要像高樓平地起,一步一腳印切切實實而行,蓮果自豐碩也。

 

本堂 主席 登台

聖示

大道無涯,天恩浩浩,莫可言形,人生有限,

莫迷塵寰,流浪生死,失本面目,難悉道奧

神道設教,昌明聖道,禮門義路,道德發揚,

救正人心,免沉苦海,早日歸原,頓悟本來

又示 :

修行有一分功力,則有一分勝心,修行有十分功夫,則有十分勝心,有了勝心,就有我執我相,此勝心我相會是修道之絆腳石那究竟要如何心空境滅呢?虛懷若谷,禪讓賢人,無我之心,如同太虛,此無我相,則與道契合舉義顯揚,暗損光明,人人戒慎之。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()