TEST 14.GIF  

本堂 太上道祖 登台

                一百年七月十七日 修鴻扶

聖示

修道修心,修法律心聞法放心,靈性光明。

觀修者衷心追求得道要義,往往不得其門而入,越修越遠,越求越離,越修執性越深,頑固不化,反入歧途末路

殊不知「道」不能得者,為見有心,既見有心,則有我身,既是有身,則見萬物,

既見萬物,則生貪著,既生貪著、煩惱妄想,憂苦身心,觸情迷惑,便歸濁海,

流浪生死,永與道隔。

故修者當知修心為要心之所向,要時時安住,省觀真常應物常應常靜明知靈山塔下修,又有幾何能從心下功夫呢?願修者不再空費時光,往外追尋,好好顧好自身方寸地,深入醒悟也。


本堂 主席 登台

聖示

萬物同根祈命長,放生祝嘏仁心至,慈悲心懷脫劫災,道德修持樂身輕。

肚容萬物心地寬,八德樹立感蒼生,放下煩惱神氣爽,想觀顯化沈淪墮。

下週日適逢 吾皇萬壽佳期,台疆寶地都有祝壽慶典活動,以感念 吾皇德澤。本堂以放生祝嘏、仁心之至上感天京,辛苦諸生及各位善信大德慈悲心懷,相信所付出必有所感應。下週日晚上本堂亦有慶典活動,故鸞期暫停乙次。

方才本堂 太上道祖所述修道修心,願諸生能深入了解「清靜經」好好體悟一番,才不枉人生走一回。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()