TEST 1.GIF

本堂  主席  登台      一○一年六月三十日修鴻扶

聖示

青榕不老四時春,無染穢埃仰獨群,

性直無爭永常春,琢玉磨光放光芒。

大同清景由人造,知識中庸真禮教,

點滴無差無干戈,回歸彼岸享天爵。

又示

世人為利習難改,合久枝分各一方,

不思本源倫德喪,互相攻訐更不該。

人生恰似黃粱夢,滄海桑田一局棋,

日日奔波未了時,積德修身善為謀。

再示

險峻巉巖,登山天堂,

變幻長空,飛行樂園,

逆境謹慎,成功在望,

處事無難,驕奢必起,

立行無魔,誓願不堅,

施德望報,意有所圖,

人生如夢,不爭你我,

放下身心,自見清明。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()