TEST 5.GIF

  本堂   太乙真人  登台  一O二年十月六日修鴻扶

聖示:

         人身為一小天地,鼓之以雷霆,潤之以風

雨,故人身之氣脈,與天地同其升降,與

星辰同其周流,與四時合其序人在日常

生活中,行住坐臥當小心,勿背理而馳

       儒修五倫八德,道修五行八卦,釋修五戒八

識,各宗教依循正理軌行,而奠立道基。其

養生修命懷仁心茹素,遠離腥葷,使身性得

以清淨,再養太和之氣,而造詣深成正果。

學修之人當效法聖賢之基趾而行,懷慈仁之心,戒殺

放生,方免氣暴妄行妄想,而傷身性,六道輪迴不息。

 

    本堂     主席        登台

聖示:

一年有四季,春夏秋冬,故有風花雪月之景。

         人身四大假合地水火風成,成長過程以幼青壯老為命,

嚐酸甜苦辣之情,不經崎嶇坎坷,豈明人生真義。學修道人

之旅程,面對折磨苦難,都是在啟發對道之真諦體悟多少,

不經一番寒澈骨,焉得梅花撲鼻香。遇到逆境當懷著感恩之心

,喜悅之心情來面對,逆境會像曇花一現,轉瞬而逝,迎刃

而解,成功喜悅轉眼而至,願世人吃得苦中苦,方為人上人

再示:

        修行修行,要修正自身,且要行得勤,莫紙上談兵,

無濟於事,願諸生銘記心頭,行、行、行

 

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()