TEST 6.GIF 2015賀年版頭0002.jpg

本堂 太上道祖 登台    一○四年一月十八日修鴻扶

聖示

道身固有不外求,人之性靈同聖賢,

學道就是效聖人,聖非絕德學而至,

能盡其性便聖賢,人皆可以為堯舜,

習氣肯除刻下成,認知習氣皆虛幻,

心迷似有悟則無,非悟始無本來無,

無欲則清清則靜,靜則明明則入真,

明知天在己心矣,敬畏善養可明心,

見性成佛與成仙,五戒持守倫理尊

邁向康莊,大道行。示勉!

 

本堂 主席 登台

聖示

人生似海中浪,堪嘆光陰不長,古英雄埋土壤

荒煙蔓草悲傷,百鳥爭鳴空忙,識時快把善向。

人心如水,澄清之可照鬚眉,心澄可了生死,

澄到無我無人處,極樂世界境現也。

又示

今夜有土庫天清宮慈願堂神人前來,吾表歡迎之至,

願諸生勿失禮儀,吾順祝賴生諸賢生道果日進。

人有善願,天必助之,唯在「」字,行之過程有如逆水行舟般,

要有松柏屹立不搖之精神,行六度萬行無虧,行三分天助七分

功成直登清陽聖境也。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()