TEST 4.GIF

本堂 主席 登台  一○四年四月五日修鴻扶

聖示

人品極處只本然,奇節異行不標彰,

上士修極如如心,恢復本來純面目。

人心一真霜可飛,平常心無隨境舞,

內心欺妄惹人厭,行為舉止問自心。

又示

怒火慾水正沸騰,明明知得又犯著,

知的是誰犯是誰,猛然轉念真君子。

耳目見聞為外賊,情欲意識為內賊,

內心醒覺賊無綜,清能有容仁能斷。

再示

今夜本堂再增添生力軍,吾心喜賜偈言勉之

偈曰

江家瑞沛双喜來,忠誠玉琦懷深義,

聖道修悟好理善,慈慧道明心結開。

一時情緒慎思慮,事不三思終有悔

   火燒德林處可見,引以為戒日春風」。

數語與諸生共勉之。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()