TEST 6.GIF

本堂   文昌帝君   登台    一O六年七月十六日修鴻扶

聖示:

花開花謝早看慣,誰體禪機內隱含

朝朝暮暮情所绊,紅塵路遙遙漫漫。

莫道人生是短暫,明智之者求所安

覺來修身脫累纏,建功端品德齊天。

又示:

清水映月圓無缺,只怕風吹起漣漪,蕩動不歇起不絕,看不盡之世辛酸

家書寄語莫迷戀,天下知音何處見,松柏節懷朝天闕,歷程辛酸無怨尤

堅守恆持願可酬。

  本堂    主席    登台       

聖示:

光陰不歇喚不回,萬般難料是又非,

大道細窺當體會,守操養性德光輝。

道光引向邁康莊,心靈深處不迷惘,

胸懷理想新希望,知音篤行放光芒。

道德修持鐵志堅,靜海無波處處蓮

一點丹心養浩然,千秋俎豆人欽仰,

效法聖賢之精神,不枉此生走一回。

 

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()