TEST 11.GIF

本堂  濟公活佛 登台    一O八年六月二十三日修鴻扶

聖示:

遊戲人間靈不昧,口腹生化顯真功,

渡化迷頑醒浮世,濟世救民澤蒼生。

庸庸碌碌忙一生,人身難得道難逢,

稍縱即逝握此機,回皈天鄉永綿長。

四季交替年復年,慾望無止求何奚

榮華富貴俗人夢,仙鄉常聞母哭泣。

世事如潮頻起浪,民心似虎屢貪肥,

修身怕苦功難就,樹德辭勞志有違,

過眼光陰人易老,體再慎勿失良機,

秉遵大道勿昧心,以免災星日照身。

 

        本堂  主席        登台

聖示:

大道合一容乃大,至道無二德捨私,天人合一萬示成,萬事之成憑誠字,

披星載月志不偏,日月同光心相印。學修之人安本分,人倫根基得人和,

地利天時不邀獲,奇術異能勿追求,不經磨煉輕易得,皆非正道貪便宜,

難以永久而不壞,行惡如花善如松,風雨侵凌青松在,逆境驗心根深厚。

學修切勿口妄語,無中生有有加事,自身言行淨三業,蓮花舌香脫三界

 

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()