TEST 9.GIF

本堂 主席  登台     一一○年十一月二十一日修鴻扶

聖示

千言萬語修實煉,德風成長承聖賢,

真修之人無怨尤,無是與非秉大志,

量大福大天助力,愿大力大聖業偉,

一點一滴功德積,一景一幕天明鑒。

枝葉不離根,宗旨不可傾,

忍辱負重任,循規蹈矩行,

代天傳聖道,以德為基礎,

濟挽有緣人,承續薪火傳。

又示

舉頭三尺有神明,平時不做虧心事,

夜半敲門心不虛,善惡到頭終有報,

種瓜得瓜豆得豆,眾善奉行惡勿為。

行道修身品性端,持齋戒殺清身觀,

戒煙棄酒心平調,初發之心勇志行。

人生知修少造業,善德道果可增加,

無形之中長福報,上拔祖先蔭子孫,

本身超出自逍遙,信願行堅得證果。

路遙知馬力,事久見人心,

問心無愧行,縱有阻毀障,

雲霧散開時,陽光無私照。

    全站熱搜

    效勞 生 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()